Назад

Програма навчальної практики для студ. І-ІІІ курсів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. І. Шаповаленко, М. А. Перегуда, Т. В. Корж, Т. І. Янюк, О. Ю. Супрун-Крестова, Є. І. Харченко - К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 10

Інноваційнй технології галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05170101, 8.05170101 «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. І. Харченко, А. В. Шаран, Т. І. Янюк. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8,06 МБ     Кількість завантажень: 13

Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами САПР : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. завдань поточного контролю для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, О. Ю. Супрун-Крестова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 230 kb     Кількість завантажень: 6

Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами САПР (Комбікормові заводи) : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, Т. І. Янюк, О. Ю. Супрун-Крестова, І. В. Ноздрюхіна, Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 59 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 966 kb     Кількість завантажень: 5

Євтушенко, О. О. Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами САПР : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / О. О. Євтушенко, О. Ю. Супрун-Крестова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 54 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 578 kb     Кількість завантажень: 18

Зернові добавки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології зберігання і переробки зерна" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 228 kb     Кількість завантажень: 7

Методичні рекомендації до викон. дипломного проекту (роботи) для студ. напряму підготовки 6.051701 освіт. ступ. "бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" проф. спрямування "Технології зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання / уклад.: О. І. Шаповаленко, І. І. Гапонюк, Т. І. Янюк, Т. В. Корж, О. Ю., О. Ю. Супрун-Крестова, О. О. Євтушенко, Є. І. Харченко, І. В. Ноздрюхіна, Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 220 kb     Кількість завантажень: 10

Харченко, Є. І. Контроль якості та безпечності продуктів зберігання та переробки зерна : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. та ден. форм навч. / Є. І. Харченко, І. В. Ноздрюхіна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 101 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,95 МБ     Кількість завантажень: 8

Шаповаленко, О. І. Технології харчових виробництв. Технологія зберігання і переробки зерна : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 96 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,61 МБ     Кількість завантажень: 12

Управління якістю продукції зернопереробних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології зберігання і переробки зерна" усіх форм навч. / уклад.: О. І. Шаповаленко, О. Ю. Супрун-Крестова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Технологія комбікормів : навч. посіб. / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, Т. І. Янюк, І. В. Ноздрюхіна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір:      Кількість завантажень: 11

Технологія галузі. Технологія елеваторної промисловості : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. О. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 76 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,55 МБ     Кількість завантажень: 6