Назад

Хавар, Ю. С. Організаційно-технічне забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Хавар Юлія Степанівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 382 КБ     Кількість завантажень: 1

Ткачик, О. І. Кадастрове зонування земель електричних мереж : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Ткачик Олеся Ігорівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 321 КБ     Кількість завантажень: 1

Бухальська, Т. В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Бухальська Тетяна Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 969 КБ     Кількість завантажень: 1

Дець, Т. І. Моделювання розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Дець Тетяна Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 387 КБ     Кількість завантажень: 1

Маланчук, М. С. Кадастрова інвентаризація земель, порушених промисловими розробками родовищ сірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Маланчук Марія Степанівна ; Національний університет «Львівська політехніка» МОН України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 747 КБ     Кількість завантажень: 1

Ванчура, Р. Б. Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Ванчура Роман Богданович ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 491 КБ     Кількість завантажень: 1

Почкiн, С. В. Критерiї оцiнки аерокосмiчних зображень для картографiчного забезпечення кадастрових робiт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Почкiн Сергiй Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 20 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорожинська, О. О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Дорожинська Олена Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Сай, В. М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Сай Віра Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 424 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельничук, О. Ю. Методологічні основи та моделі системи землеустрою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Мельничук Олександр Юрійович ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 35 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,16 МБ     Кількість завантажень: 1

Ніколайчук, К. М. Удосконалення системи використання рентоутворюючих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Ніколайчук Катерина Миколаївна ; Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 435 КБ     Кількість завантажень: 1

Лудчак, О. Є. Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Лудчак Оксана Євгенівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 489 КБ     Кількість завантажень: 1

Паламар, А. Ю. «Удосконалення нормативної грошової оцінки земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (на прикладі міста Кривого Рогу)» : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Паламар Альона Юріївна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 22,8 МБ     Кількість завантажень: 1