Назад

Тарасюк, І. І. Принципи архітектурного формування сільських садиб Волині ХІХ – поч. ХХ ст. та їх розвиток в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Тарасюк Іван Іванович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,67 МБ     Кількість завантажень: 1

Сокольська, О. С. Формування рекреаційного середовища для молоді : автореф. дис. ... канд. архіт. : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Сокольська Ольга Сергіївна ; Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. - Харкiв, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 143 КБ     Кількість завантажень: 1

Петровська, Ю. Р. Взаємозв’язок архітектури і мистецтва в розвитку Львівської архітектурної школи : автореф. дис. канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Петровська Юліана Романівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Лінда, С. М. Історизм у розвитку архітектури : автореф. дис. ... д-ра архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Лінда Світлана Миколаївна ; Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 36 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 1

Піняжко, Т. О. Архітектура фортифікацій Галичини середини ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Піняжко Тарас Олегович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 8 779 КБ     Кількість завантажень: 1

Абрамюк, І. Г. Принципи формування архітектури житла міста Луцька і їх актуальність в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Абрамюк Інна Георгіївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2011. – 12 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 1

Берлач, О. П. Принципи історико-архітектурного формування фортифікаційних комплексів Волині : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Берлач Олександр Павлович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 18 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Криворучко, О. Ю. Суть і місце деконструктивізму в архітектурі ХХ століття : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Криворучко Ольга Юріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Смоляк, В. В. Формування народного житлового зодчества Східного Поділля в ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Смоляк Володимир Вікторович ; Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. - Вінниця, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,20 МБ     Кількість завантажень: 1

Проскуряков, О. В. Принципи архітектури спілки Ф. Фельнера і Г. Гельмера і їх розвиток в Україні : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Проскуряков Олексій Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,77 МБ     Кількість завантажень: 1

Бокало, І. Ю. Архітектура втрачених церков м. Львова : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Бокало Ігор Юрійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,84 МБ     Кількість завантажень: 1

Рожко, В. М. Методика графічної реконструкції дерев’яної наскельної архітектури (на прикладі пам’яток ІХ–ХVI століть Західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Рожко Василь Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 558 КБ     Кількість завантажень: 1

Коломєйцев, А. В. Принципи локальності та універсальності в архітектурі міста (на прикладі Центральної Європи) : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Коломєйцев Антон Вікторович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 1

Огоньок, В. О. Архітектурно-планувальна реорганізація та розвиток соціальної інфраструктури сільських поселень в умовах інтенсивних трансформацій : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Огоньок Вікторія Олегівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,55 МБ     Кількість завантажень: 0

Степанюк, А. В. Архітектурно-планувальна реконструкція центральних сіл первинної системи розселення (на прикладі Львівської області) : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Степанюк Андрій Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 29 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,71 МБ     Кількість завантажень: 1

Березовецька, І. А. Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій третині ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Березовецька Ірина Андріївна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 26 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,94 МБ     Кількість завантажень: 0

Сільник, О. І. Розвиток архітектури прибуткових будинків Львова 1772 – 1918 рр. : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Сільник Олександра Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 530 КБ     Кількість завантажень: 1

Диб, Ю. Р. Закономірності формування архітектури Русі (за джерельною базою Х–XIVст.) : автореф. дис. ... д-ра архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Диба Юрій Романович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 36 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 528 КБ     Кількість завантажень: 1

Михайлишин, О. Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Михайлишин Ольга Леонідівна ; Національний університет водного господарства та природокористування, Міністерства освіти і науки України. - Рівне, 2014. – 34 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 395 КБ     Кількість завантажень: 1

Дида, О. А. Принципи формування атрактивності архітектурного середовища малих міст : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам"яток архітектури» / Дида Олександра Андріївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,15 МБ     Кількість завантажень: 1

Оконченко, О. М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVІ – кінця XVII століть : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Оконченко Ольга Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 805 КБ     Кількість завантажень: 1

Якубовський, І. В. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця ХVІІІ – початку ХХІ століть : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Якубовський Ігор Вячеславович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 830 КБ     Кількість завантажень: 1

Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн Вплив образів архітектурної спадщини Вавилона на формування світової архітектури : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,63 МБ     Кількість завантажень: 1

Шлапко, Л. В. Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Шлапко Леся Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,67 МБ     Кількість завантажень: 1

Бобрун, Н. В. Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Бобрун Надія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 744 КБ     Кількість завантажень: 1

Каплінська, М. В. Принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Каплінська Мар’яна Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,53 МБ     Кількість завантажень: 0

Кліщ, О. А. Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору : автореф. дис. ... канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Кліщ Оксана Андріївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,26 МБ     Кількість завантажень: 1