Назад

Журов, М. С. Афіліація та влада як соціально-психологічні феномени в організації спільних відносин : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Журов Михайло Стефанович ; Університет внутрішніх справ, МВС України. - Харків, 2001. – 17 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Паронянц, Т. П. Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії) : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Паронянц Тігран Павлович ; Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2004. – 21 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Царькова, О. В. Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Царькова Ольга Вікторівна ; Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1