Назад

Еліяшів, О. М. Модифікування генераторів детермінованого хаосу для систем оброблення та передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Еліяшів Олег Миронович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,68 МБ     Кількість завантажень: 1

Бакуменко, Б. В. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Бакуменко Борис Володимирович ; Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України. - Харків, 2008. – 15 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Кулик, І. В. Засоби автоматизованої оцінки показників ефективності стратегій технічного обслуговування і ремонту систем радіоелектронного комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Кулик Ігор Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 429 КБ     Кількість завантажень: 0

Змисний, М. М. Засоби аналізу надійності радіоелектронних систем з складними мажоритарними структурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Змисний Михайло Михайлович ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 450 КБ     Кількість завантажень: 1

Антонюк, В. П. Методи підвищення ефективності пасивних радіотехнічних систем контролю джерел електромагнітного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні і телевізійні системи» / Антонюк Володимир Павлович ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 508 КБ     Кількість завантажень: 1

Шклярський, В. І. Теоретичні засади та методи побудови сканувальних телевізійних оптичних мікроскопів високої роздільної здатності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Шклярський Володимир Іванович ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 38 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 566 КБ     Кількість завантажень: 0

Матієшин, Ю. М. Вдосконалення методів та засобів телевізійної сканувальної оптичної мікроскопії динамічних мікрооб’єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Матієшин Юрій Миколайович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2011. – 24 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 470 КБ     Кількість завантажень: 1

Бачик, Д. Р. Засоби комп’ютерного схемотехнічного моделювання параметричних радіотехнічних вузлів на основі частотного символьного методу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Бачик Дарія Романівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 720 КБ     Кількість завантажень: 1

Мимріков, Д. О. Підвищення ефективності багатоспектральних систем моніторингу шляхом комплексування даних активно-пасивних парціальних каналів локації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Мимріков Дмитро Олександрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,96 МБ     Кількість завантажень: 0

Муляк, О. В. Надійнісні моделі програмно-апаратних засобів радіотехнічних систем з версійно-структурним резервуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Олександр Володимирович Муляк ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 0

Волочій, Б. Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Волочій Богдан Юрійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2008. - 41 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 383 КБ     Кількість завантажень: 1

Леонтьев, Н. А. Анализ временного отклика в межсоединениях быстродействующих радиоэлектронных схем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радиотехнические и телевизионные системы и устройства» / Леонтьев Ньургун Анатольевич ; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Томск, 2000. – 24 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 0

Сторож, І. В. Підвищення ефективності обробки та розпізнання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Сторож Ігор Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,63 МБ     Кількість завантажень: 1

Любчик, В. Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Любчик Віталій Романович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,63 МБ     Кількість завантажень: 1

Мащак, А. В. Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним аппаратом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Мащак Андрій Володимирович ; Національний університет ,,Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,02 МБ     Кількість завантажень: 1