Назад

Онисько, О. І. Види слідів та їх використання при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами дізнання органів ПВУ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза» / Онисько Олександр Іванович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Дєєв, М. В. Достатність доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Дєєв Максим Валерійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 29 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Аскеров, С. С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Аскеров Садіг Сафар Огли ; Академія адвокатури України. - Київ, 2008. – 35 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Аганесян, А. Л. Теоретические и правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Аганесян Артур Львович ; Российский новый университет. – Владимир, 2005. – 25 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Ромців, О. І. Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Ромців Олена Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 338 КБ     Кількість завантажень: 1

Коваль, Ю. Є. Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Коваль Юрій Євгенович ; Національний університет «Львівська політехніка. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 303 КБ     Кількість завантажень: 1