Назад

Брездень, В. І. Екстремуми у професійній діяльності юриста: філософсько-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Брездень Володимир Іванович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 510 КБ     Кількість завантажень: 1

Ляшенко, В. М. Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Ляшенко Вікторія Миколаївна ; Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Попович, О. В. Особливості формування кримінальної субкультури: філософсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Попович Олена Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 403 КБ     Кількість завантажень: 1