Назад

Розробка дослідної технології переробки цукрового сорго та пальчастого проса у біоетанол та її промислове випробування [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ Д. Б. Рахметов, Н. О. Стаднічук, Г. М. Мартинюк; НБС ім. М. М. Гришка НАНУ; кер. Д. Б. Рахметов. – ДР 0111U000715; 0211U000788. – К., 2010


Рік видання: 2010. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 11,0 МБ     Кількість завантажень: 2

Ідентифікація за мікросателітними маркерами сортів винограду, які рекомендовані до поширення в Україні [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ С. М. Гориславець, Е. Ш. Меметова, В. І. Рісованна; НІВіВ "Магарач"; кер. В. І. Рісованна. – ДР 0111U009839; 0211U013287. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Розроблення, виготовлення і впровадження дослідно-експериментального зразка машини для підбору й подрібнювання виноградної лози [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ М. А. Скоріков, С. І. Харламов, Л. О. Мішунова, А. М. Ніколаєв; НІВіВ "Магарач"; кер. М. А. Скоріков. – ДР 0111U09836; 0211U013284. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 1,25 МБ     Кількість завантажень: 1

Встановлення стійкості до морозу, стрес-реакції і біологічної пластичності нових сортів винограду [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ В. О. Волинкін, С. В. Левченко, Н. А. Рошка; НІВіВ "Магарач"; кер. В. О. Волинкін. – ДР 0111U009838; 0211U013286. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 732 КБ     Кількість завантажень: 1

Розроблення методів фітомоніторингу для визначення норм зрошування і рівнів урожайності з метою забезпечення виробництва високоякісної продукції [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ С. П. Березовська, І. І. Риф, Т. Г. Райченко; НІВіВ "Магарач"; кер. С. П. Березовська. – ДР 0111U009835; 0211U013283. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 669 КБ     Кількість завантажень: 1

Розробити рекомендації зонального розміщення виноградних плантацій столових сортів в залежності від грунтовно-кліматичних умов на території Бахчисарайського району [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ Н. В. Баранова, Є. О. Рибалко, Р. Г. Тимофєєв; НІВіВ "Магарач"; кер. В. Й. Іванченко. – ДР 0111U009831; 0211U013279. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 1,34 МБ     Кількість завантажень: 1

Розроблення оптимальної схеми позакореневої обробки столового винограду [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ Г. Е. Модонкаєва, В. О. Бойко, Н. Н. Аппазова; НІВіВ "Магарач"; кер. Г. Е. Модонкаєва. – ДР 0111U009832; 0211U013280. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 874 КБ     Кількість завантажень: 1

Розроблення і впровадження імуностимулюючої технології для захисту винограду від несприятливих погодних умов, хвороб і шкідників [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ М. Р. Бейбулатов, А. П. Ігнатов, Р. А. Буйвал, С. В. Михайлов; НІВіВ "Магарач"; кер. М. Р. Бейбулатов. – ДР 0111U009833; 0211U013281. – Ялта, 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Розроблення способу лікування хвороби вин "мишачий тон" на основі препаратів рослинного походження [Електронний ресурс] : звіт НДР/ О. С. Луканін, С. І. Байлук, В. П. Омельчук; НААНУ ІАП; кер. О. С. Луканін. – ДР0111U010139; 0212U004718. – К., 2011


Рік видання: 2011. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Біохімічне обгрунтування створення напоїв типу бальзам на основі рослинної сировини півдня України [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ В. М. Єжов, А. Є. Палій, Н. В. Толкачова; НБС-ННЦ; кер. В. М. Єжов. – ДР 0106U006810; 0211U006608. – Ялта, 2010


Рік видання: 2010. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 381 КБ     Кількість завантажень: 1

Обгрунтувати ресурсоощадні процеси і експлуатаційно-технологічні параметри технічних засобів для приготування кормосумішей на основі зернофуражу, біологічної маси кормових культур, відходів продукції рослинництва [Електронний ресурс] : звіт НДР/ М. Д. Фіялка, Ю. Р. Костинюк; НААНУ Івано-Франків. ін-т АПВ, Коломийська дослід. ст.; кер. М. Д. Фіялка. – ДР 0106U010619; 0211U002026. – Коломия, 2010


Рік видання: 2010. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 600 КБ     Кількість завантажень: 1

Розробити науково-обгрунтовані технології виробництва сортових і купажних вин [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ В. Загоруйко, В. Іваненко, А. Яланецький; НІВіВ "Магарач"; кер. В. Загоруйко. – ДР 0106U004456; 0211U001224. – Ялта, 2010


Рік видання: 2010. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 2,63 МБ     Кількість завантажень: 4

Дослідження закономірності змін біохімічного складу сировини та розробка технологій раціонального використання мало поширених та дикорослих культур для приготування конкурентоспроможних продуктів харчування [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний)/ О. М. Литовченко, Б. Ю. Литовченко, О. В. Локванець; ІС НААНУ; кер. О. М. Литовченко. – ДР 0106U008688; 0211U001807. – К., 2010


Рік видання: 2010. Тип документу: Звіти НДР 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 2