Назад

Каверцев, С. В. Теоретичні аспекти технології вирощування та наступної обробки напівпровідникових твердих розчинів на основі сполук AIIBVI : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Каверцев Сергій Володимирович ; Ін-т фізики напівпровідників. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Шуригін, Ф.М. Технологія отримання мікрокристалів арсеніду індію, стійких до дії опромінення високоенергетичними електронами : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Шуригін Федір Михайлович ; Національний університет „Львівська політехніка”. - Львів, 2008. – 20 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,32 Мб     Кількість завантажень: 2

Ваків, М. М. Технологія структурних модифікацій деградаційно-релаксаційних перетворень в функціональних матеріалах на основі стекол та кераміки для сенсорів електронної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Ваків Микола Михайлович ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 37 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,98 МБ     Кількість завантажень: 1

Коцун, В. І. Розроблення матеріалів системи “ХРК-наночастинки” (AlN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Коцун Володимир Іванович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 733 КБ     Кількість завантажень: 1

Черпак, В. В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар’єрних структур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Черпак Владислав Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 38 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 818 КБ     Кількість завантажень: 1

Кость, Я. Я. Технологія вирощування мікровіскерів твердого розчину InAs1-xSbх для гальваномагнітних сенсорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Кость Ярослав Ярославович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 943 КБ     Кількість завантажень: 1

Єрохов, В. Ю. Модифікування властивостей кремнієвих функціональних пористих матеріалів для фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Єрохов Валерій Юрійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. - 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,54 МБ     Кількість завантажень: 1

Круковський, Р. С. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Круковський Ростислав Семенович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України . - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 362 КБ     Кількість завантажень: 1

Воробьев, В. А. Экономические отношения предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.27.06 «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники» / Воробьев Владимир Александрович ; Московский гос. ин-т электрон. техники. — Москва, 2001. — 26 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,14 МБ     Кількість завантажень: 0

Швець, Р. Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріалів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» / Швець Роман Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 1