Назад

Сідлецький, В. О. Взаємозв"язок фізико-механічних і теплофізичних властивостей гетерогенних систем на основі лінійних полімерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.19 «Фізика полімерів» / Сідлецький Валентин Олександрович ; Рівненський деожавний педагогічний інститут. Міністерство освіти України. - Рівне, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Панченко, І. М. Вплив електричних полів на вологообмінні процеси в -металонаповнених гнучколанцюгових полімерах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.19 «Фізика полімерів» / Панченко Ігор Михайлович ; Рівненський державний педагогічний інститут. - Рівне, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 1