Назад

Красівський, О. Я. Польсько-українські стосунки у Східній Галичині в контексті польської національної політики (1918 – 1923 рр.) : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / Красівський Орест Якубович ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - Київ, 1999. – 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 Кб     Кількість завантажень: 0

Сапеляк, О. А. Українська етнографія в діяльності Наукового Товариства ім. Шевченка (1898-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / Сапеляк Оксана Адамівна ; Інститут Українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. - Львів, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1