Назад

Прядкін, С. Л. Використання скануючої тунельної мікроскопії для вивчення структури поверхні твердих тіл – провідників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» / Прядкін Сергій Леонідович ; Інституті фізики твердого тіла Російської Академії Наук. - Київ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 145 КБ     Кількість завантажень: 1

Лоп"янка, М. А. Оптимізація технології і моделювання фізичних процесів у тонких плівках А IV В VI та структурах на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» / Лоп"янка Михайло Антонович ; Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 1

Запухляк, Р. І. Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» / Запухляк Руслан Ігорович ; Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Гічан, О. І. Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» / Гічан Ольга Іванівна ; Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. – Київ, 2008. – 34 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 317 КБ     Кількість завантажень: 0

Волков, В. В. Спектроскопия и малоугловое рассеяние в решении обратных задач исследования многокомпонентных систем : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 01.04.18 «Кристаллография, физика кристалов» / Волков Владимир Владимирович ; Институт кристаллографии имени А. В. Шубникова. – Москва, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,24 МБ     Кількість завантажень: 1