Назад

Білецька, Е. М. Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну функцію жінок : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна» / Біленька Ольга Богданівна ; Укр. наук. гігієнічний центр МОЗ України. — Д, 1999. — 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 0

Ткаченко, С. М. Гігієнічна оцінка поєднаного впливу природних та ан-тропогенних факторів навколишнього середовища на динаміку перебігу хвороб системи кровообігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна, медичні науки» / Ткаченко Світлана Михайлівна ; Нац. мед. ун-т. ім. О. О. Богомольця. — К., 1998. — 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 Кб     Кількість завантажень: 0

Турос, О. І. Стан здоров’я населення: народжуваність і смертність в промислових містах України з різним забрудненням атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна» / Турос Олена Ігорівна ; Укр. наук. гігієнічний центр МОЗ України. — К., 1998. — 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 Кб     Кількість завантажень: 0

Коршун, О. М. Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / Коршун Ольга Михайлівна ; Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України. — К., 2008. — 34 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 0