Назад

Комісарова, Г. Л. Хвильові ефекти в просторових задачах коливань та розповсюдження хвиль у пружних тілах циліндричної форми : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.06 «Акустика» / Комісарова Галина Леонідівна; Ін-т гідромеханіки. - Київ, 1998. – 40 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Хотенко, І. М. Хвилі в твердих нелінійно пружних п’єзоактивних сумішах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.06 «Акустика» / Хотенко Ірина Миколаївна ; Інститут гідромеханіки НАН України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Синилот, Т. В. Генерация сдвиговых волн и нагревание фантомов биоткани интенсивным фокусированным ультразвуком : автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.06 «Акустика» / Синилот Татьяна Викторовна ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2004. – 28 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 369 КБ     Кількість завантажень: 0

Экономов, А. Н. Влияние изменения микроструктуры поликристаллических металлов на их акустические свойства : автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.06 «Акустика» / Экономов Андрей Николаевич ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2002. – 20 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 314 КБ     Кількість завантажень: 0

Смагин, Н. В. Диагностика потоков жидкостей методом обращения волнового фронта ультразвуковых волн : автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.06 «Акустика» / Смагин Николай Владимирович ; МГИ радиотехники, электроники и автоматики. – М., 2009. – 25 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 820 КБ     Кількість завантажень: 0