Назад

Дуган, О. М. Сумарна мутагенна активність як інтегральний показник оцінки еколого-генетичного стану довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.15 «Генетика (біологічні науки)» / Дуган Олексій Мартем’янович ; Український науковий гігієнічний центр МОЗ України. - Київ, 1998. – 26 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 306 КБ     Кількість завантажень: 1

Медведєва, Т. В. Отримання трансгенних рослин тютюну та картоплi з коренеспецифiчною та бульбоспецифiчною експресiєю химерних генiв : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / Медведєва Тамара Василiвна ; НАН України, Ін-т клітинної біології і генної інженерії. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 0

Рубцова, М. О. Одержання міжвидових гібридів і трансгенних рослин гречки та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / Рубцова Мирослава Олександрівна ; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Алексеенко, А. В. Методы и результаты анализа генетической системы самонесовместимости груши Pyrus communis L : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / Алексеенко Андрей Владимирович ; Северо-Кавказ. зональный научно-исследовательский ин-т садоводства и виноградарства. — Краснодар , 2000. — 20 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 808 КБ     Кількість завантажень: 1