Назад

Бугаєв, В. О. Військові злочини і покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / Бугаєв Валерій Олександрович ; Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2002. – 16 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 1

Горбачова, І. М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / Горбачова Ірина Михайлівна ; Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2008. – 35 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Налуцишин, В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст.296 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Налуцишин Віктор Володимирович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 1

Робак, В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Робак Володимир Анатолійович ; Академія адвокатури України. - Київ, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Авраменко, О. В. Стан сильного душевного хвилювання : кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Авраменко Олексій Володимирович ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Дворников, А. А. Уголовно-правовая охрана государственной и служебной тайны в органах внутренних дел : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Дворников Александр Александрович ; Тюменский юридический институт МВД РФ. - Тюмень, 2006. – 32 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 1

Семенов, Я. И. Законодательная техника в уголовном праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Семенов Ярослав Игоревич ; Уральска Академия Государственной Службы. - Челябинск, 2007. – 25 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 967 КБ     Кількість завантажень: 0