Назад

Крижна, В. М. Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право» / Крижна Валентина Миколаївна ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 2

Косінов, С. А. Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в Україні за договором купівлі-продажу : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право» / Косінов Станіслав Анатолійович ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 Кб     Кількість завантажень: 1

Демченко, Н. С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право» / Демченко Наталія Сергіївна ; Київський університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Кісель, В. Й. Військові частини як суб’єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Кісель Віктор Йосипович ; НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2007. – 25 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 1

Пендяга, Г. Л. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Пендяга Ганна Леонідівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченко. - Київ, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 1

Аврамова, О. Є. Позбавлення суб’єктивного права на житло : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Аврамова Ольга Євгенівна ; Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Шама, Н. П. Спадковий договір в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Шама Наталія Петрівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Андронов, I. В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Андронов Ігор Володимирович ; Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2008. – 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 КБ     Кількість завантажень: 1

Слюсаренко, Ю. А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Слюсаренко Юрій Анатолійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2007. – 29 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Болтанова, Е. С. Договор купли-продажи недвижимости (общие положения) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право» / Болтанова Елена Сергеевна ; Томский государственный университет. – Томск, 2001. - 24 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Бобков, С. А. Правовое регулирование коммерческой концессии в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право» / Бобков Станислав Александрович ; Российский государственный торгово-экономический университет. – Москва, 2004. – 25 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1