Назад

Геворгiз, Р. Г. Модель світлозалежного вмiсту пiгментiв у мiкроводоростях : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гiдробiологiя» / Геворгіз Руслан Георгійович ; Iнститут бiологiї пiвденних морiв НАН України. - Севастополь, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 КБ     Кількість завантажень: 1

Леус, Ю. В. Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у риб за дії різноманітних токсичних факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія» / Леус Юрій Віталійович ; Інститут гідробіології НАН України. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1

Петросян, А. Г. Біотестування морської води і донних відкладів північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія» / Петросян Анна Георгіївна ; Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України. - Севастополь, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Мiнiчева, Г. Г. Морфофункціональні основи формування морского фітобентосу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія» / Мiнiчева Галина Григорiвна ; Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України. - Севастополь, 1998. – 28 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 Кб     Кількість завантажень: 0

Смольський, О. С. Структурно-функціональні адаптації крові коропа до екстремальних факторів водного середовища : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія» / Смольський Олександр Сергійович ; Інститут гідробіології НАН України. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Юришинець, В. І. Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія» / Юришинець Володимир Іванович ; Інститут гідробіології НАН України. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 1