Назад

Бірюкова, М. В. Вища школа регіону як об"єкт соціального прогнозу : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.06. «Соціологія культури, науки і освіти» / Бірюкова Марина Василівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Демічева, А. В. Проблеми девіантної поведінки молоді в умовах трансформації сучасного українського суспільства : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.06. «Процеси і машини обробки тиском» / Демічева Алла Валеріївна ; Харківський державний університиет. - Харків, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Дікова-Фаворська, О. М. Особливості формування особистості майбутнього спеціаліста в умовах інституціоналізації приватної освіти : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.06. «Соціологія культури, науки та освіти» / Дікова-Фаворська Олена Михайлівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Лісеєнко, О. В. Менталітет : сутність та особливості регіональних проявів : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.06 «Соціологія культури, науки та освіти» / Лісеєнко Олена Василівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Абдулкаримов, Г. Г. Толерантность в межнациональных отношениях в Уральском регионе: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни» / Абдулкаримов Гаджи Гаирбегович ; Уральский государственный университет им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2004. – 22 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Анисимова, И. В. Особенности компьютерной культуры учащейся молодежи в современной России: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни» / Анисимова Ирина Валерьевна ; Уральский государственный университет им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2004. – 26 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 1