Назад

Берест, В. П. Вплив температури на агрегацію тромбоцитів у нормі і при дії гамма-опромінення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02. «Біофізика» / Берест Володимир Петрович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 КБ     Кількість завантажень: 2

Анішкін, А. Г. Математичний опис та компьютерний аналіз протонно-хімічного та хеміос-мотичного механізмів енергетичного спряження : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 03.00.02. «Біофізика» / Анішкін Андрій Генадійович ; Харківський державниний університет. - Харків, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 Кб     Кількість завантажень: 1

Паніна, Ю. Є. Фізико-математична теорія гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Паніна Юлія Євгенівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 1

Сиса, І. В. Вивчення особливостей взаємодії іонів перехідних металів з нуклеїновими кислотами, що знаходяться на різних рівнях структурної організації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Cиса Ірина Василівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1

Товстяк, В. В. Механізми впливу електронів і акустичних полів на біологічні мембрани : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Товстяк Володимир Васильович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 1

Васильєв, Д. В. Потенціалактивовані калієві струми нейронів спінальних гангліїв та гіпокампу щурів : онтогенез та роль у гальмівній синаптичній передачі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Васильєв Дмитро Васильович ; Інститут Фізіології їм. О. О. Богомольця. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Вірник, К. М. Енергетичні і динамічні характеристики системи ДНК-вода : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Вірник Костянтин Михайлович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Вовканич, Л. С. Вплив катiонiв лужноземельних i перехiдних металiв на функцiонування мiтохондрiй печiнки щурiв : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Вовканич Любомир Степанович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 1

Нога, І. В. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02 «Біофізика» / Нога Інна Володимирівна ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Егорова, В. А. Физико-химические и биологические свойства матрикса на основе бактериального полимера для биоискусственных органов и тканей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02 «Биофизика» / Егорова Валентина Александровна ; Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов. - Москва, 2005. – 26 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,14 МБ     Кількість завантажень: 0