Назад

Вишневський, В. В. Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 «Агрохімія» / Вишневський Володимир Володимирович ; Інститут землеробства УААН. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Аттіла, К. Д. Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на урожай та якість зерна проса на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережного : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 06.01.04 «Агрохімія» / Аттіла Комі Джіджону ; Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН. - Харків, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Книга 
Розмір: 135 КБ     Кількість завантажень: 2

Бачинський, О. В. Вплив вермикомпосту і купограну на урожай та якість капусти білоголової на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 06.01.04. «Агрохімія» / Бачинський Олег Вікторович ; Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Ляшенко, М. Ю. Вплив доз, форм, строків та способів застосування азотних добрив на урожай і якість післяукісної суданської трави в умовах зрошення півдня України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 «Агрохімія» / Ляшенко Марина Юріївна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 1