Назад

Гуревич, Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Гуревич Роман Семенович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. - Київ, 1999. – 42 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 273 Кб     Кількість завантажень: 0

Абашкіна, Н. В. Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ - ХХ ст.ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Абашкіна Неллі Володимирівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. -Київ, 1999. – 44 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 Кб     Кількість завантажень: 0

Аврамчук, Л. А. Проблемність навчання як засіб формування продуктивної пізнавальної діяльності студентів аграрного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /Аврамчук Лідія Андріївна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 Кб     Кількість завантажень: 1

Беркита, К. Ф. Організація професійного навчання бакалаврів у фінансово-економічних колледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 03.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Беркита Катерина Федорівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 1

Бугерко, А. А. Організація навчально-виробничого процесу у вищому професійному училищі-агрофірмі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Бугерко Антон Антонович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Галуза, Л. Ф. Формування миротворчих поглядів студентів педвузів в процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Галуза Лариса Федорівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Дем’яненко, Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ –перша чверть ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Дем’яненко Наталія Миколаївна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. – 47 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 406 КБ     Кількість завантажень: 1

Домінський, О. С. Організація технічної творчості студентів вищих навчальних закладів у галузі радіоелектроніки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Домінський Олег Станіславович ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти України. – Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 КБ     Кількість завантажень: 1

Шепеленко, Т. Л. Формування комунікативних умінь студентів економічного університету в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Шепеленко Тетяна Леонідівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковальчук, Г. О. Формування професійних педагогічних умінь у студентів – майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ковальчук Галина Олександрівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 0

Лікарчук, І. Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні : педагогічний аспект (1888-1998 роки) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Лікарчук Ігор Леонідович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. – 38 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 1

Зонь, В. В. Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Зонь Віктор Володимирович ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України. - Київ, 2002. – 19 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Нещадим, М. І. Військова освіта України : історія, теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Нещадим Микола Іванович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 2004. – 57 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 405 КБ     Кількість завантажень: 1

Ісаєнко, Т. К. Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ісаєнко Тетяна Костянтинівна ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 1

Комишан, А. І. Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Комишан Анатолій Іванович ; Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. - Луганськ, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 1

Зорій, Я. Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Зорій Ярослав Богданович ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2005. – 18 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Зорин, А. И. Дидактико-квалификационный комплекс профессионального туристского образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Зорин Александр Игоревич. – М., 2012. – 35 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 1

Добровольська, Л. П. Фаховий відбір абітурієнтів педагогічного вузу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Добровольська Лариса Пантеліївна ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. - Київ, 2000. – 16 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Прийма, С. М. Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Прийма Сергій Миколайович ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харків, 2006. – 24 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 КБ     Кількість завантажень: 1

Коноваленко, Т. В. Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Коноваленко Тетяна Василвна ; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. - Одеса, 2006. – 23 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Осадчи, В. В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами інтернет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Осадчий Вячеслав Володимирович ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2005. – 21 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Елькін, М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Елькін Марк Веніамінович ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. - Київ, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Москальова, Л. Ю. Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Москальова Людмила Юріївна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 2004. – 23 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Сегеда, Н. А. Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Сегеда Наталя Анатоліївна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. – 23 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 1

Бельский, И. В. Теоретико-методические основы специальной силовой подготовки высококвалифицированных спортсменов в атлетических видах спорта : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Бельский Иван Владимирович ; Белорусской гос. политехнич. акад. и акад. физического воспитания и спорта Республики Беларусь. — Минск, 2000. — 44 с


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,48 МБ     Кількість завантажень: 0

Печко, О. М. Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Печко Олександр Миколайович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 470 КБ     Кількість завантажень: 1

Новіцька, І. В. Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Новіцька Інеса Василівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 1

Радишевська, М. М. Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Радишевська Марія Миколаївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 876 КБ     Кількість завантажень: 1

Шарлович, З. П. Формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Шарлович Зоя Павлівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 413 КБ     Кількість завантажень: 1

Мосіюк, О. О. Підготовка майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп’ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Мосіюк Олександр Олександрович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 496 КБ     Кількість завантажень: 1

Герасимчук, О. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Герасимчук Олена Леонтіївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 419 КБ     Кількість завантажень: 1

Самойленко, О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Самойленко Олексій Олександрович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 312 КБ     Кількість завантажень: 1

Марцева, Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Марцева Людмила Андріївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2015. – 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 964 КБ     Кількість завантажень: 1

Ярошинська, О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Ярошинська Олена Олександрівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 553 КБ     Кількість завантажень: 1

Мирна, І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Мирна Інна Олексіївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 386 КБ     Кількість завантажень: 1

Павленко, А. Ю. Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Павленко Анна Юріївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 539 КБ     Кількість завантажень: 1

Байда, М. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Байда Марія Василівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 912 КБ     Кількість завантажень: 1

Дуплійчук, О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Дуплійчук Ольга Миколаївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 459 КБ     Кількість завантажень: 1

Махновська, І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Махновська Ірина Романівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 367 КБ     Кількість завантажень: 1

Білошицька, Т. Ю. Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Білошицька Тетяна Юріївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 479 КБ     Кількість завантажень: 1

Гарбуза, Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 438 КБ     Кількість завантажень: 1

Будник, О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Будник Олена Богданівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 484 КБ     Кількість завантажень: 1

Грабовський, П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Грабовський Петро Петрович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 336 КБ     Кількість завантажень: 1

Кобилянська, І. М. Формування компетентностi з безпеки життєдiяльностi майбутнiх спецiалiстiв фiнансово-економiчних спецiальностей у фаховiй пiдготовцi : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Кобилянська Ірина Миколаївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 296 КБ     Кількість завантажень: 1

Федорцова, О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Федорцова Олена Григорівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 396 КБ     Кількість завантажень: 1

Пушкар, Т. М. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Пушкар Тетяна Миколаївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 391 КБ     Кількість завантажень: 1

Шанскова, Т. І. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Шанскова Тетяна Ігорівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 466 КБ     Кількість завантажень: 1