Назад

Грінівецька, Н. М. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Грінівецька Ніна Миколаївна ; Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 Кб     Кількість завантажень: 1

Яцуба, В. Г. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Яцуба Володимир Григорович ; Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 0

Мельник, О. М. Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів : генезис та тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Мельник Олександр Миколайович ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – 18 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 2