Назад

Гладун, М. Р. Твердотільні інтегральні сенсорні пристрої на основі перетворювачів магнетного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Гладун Михайло Романович ; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Л., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 0

Партика, А. І. Перехідні характеристики та способи керування елементами пам’яті на основі джозефсонівських кріотронів та СКВІДів : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Партика Андрій Ігорович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 572 КБ     Кількість завантажень: 1

Костів, Н. В. Розробка плівкових структур органічної електроніки на основі нанорозмірних плівок фталоціанінів нікелю та ванаділу (NiPc та VOPc) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Костів Наталія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,50 МБ     Кількість завантажень: 1

Нічкало, С. І. Отримання та характеристики ниткоподібних мікро- і нанокристалів Si та твердих розчинів Si1-xGex для приладних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Нічкало Степан Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 563 КБ     Кількість завантажень: 1

Кутраков, О. П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Кутраков Олексій Петрович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. – 25 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 570 КБ     Кількість завантажень: 1

Шимчишин, М. О. Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Шимчишин Мар’ян Олегович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 27 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,15 МБ     Кількість завантажень: 1

Голота, В. І. Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах «кремній-на-ізоляторі» : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Голота Віктор Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 515 КБ     Кількість завантажень: 1

Когут, Ю. Р. Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих кристалів Si1-xGex та створення на їх основі сенсорів теплових величин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Когут Юрій Романович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,33 МБ     Кількість завантажень: 1

Чохань, М. І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Чохань Марія Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 589 КБ     Кількість завантажень: 1

Марусенкова, Т. А. Напівпровідникові сенсори магнітного поля на розщеплених холлівських структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Марусенкова Тетяна Анатоліївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 645 КБ     Кількість завантажень: 1

Корецький, Р. М. Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал – діелектрик для створення приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Корецький Роман Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 651 КБ     Кількість завантажень: 1

Волинюк, Д. Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих карбазолів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Волинюк Дмитро Юрійович ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2014. – 38 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,99 МБ     Кількість завантажень: 1

Сушинський, О. Є. Розроблення елементів електронної техніки на основі модифікованих активними нанорозмірними домішками холестеричних рідких кристалів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Сушинський Орест Євгенович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,57 МБ     Кількість завантажень: 1

Павлик, Л. П. Використання оборотного перемагнічування у перетворювачах магнітного поля ферозондового типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Павлик Любомир Пилипович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 572 КБ     Кількість завантажень: 1

Ховерко, Ю. М. Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.27.01 «Твердотільна електроніка» / Ховерко Юрій Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,67 МБ     Кількість завантажень: 0