Назад

Шабетя, О. М. Вихідний матеріал для створення гетерозисних гібридів баклажанів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція та насінництво» / Шабетя Оксана Миколаївна ; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 1

Гірко, В. С. Нетрадицiйнi методи створення селекцiйного матерiалу пшеницi : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція та насінництво» / Гірко Володимир Сергійович ; Ін-т земл-ва укр. акад. аграр. наук. – К., 1999. – 49 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 369 Кб     Кількість завантажень: 0

Кіріяк, О. Ю. Обгрунтування методів оцінки й прогнозування якості насіння в системі державного та внутрішньогосподарського насіннєвого контролю : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Кіріяк Олена Юхимівна ; Інститут землеробства УААН. - Чабани, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Васильківський, С. П. Особливості використання хімічного мутагенезу при створенні вихідного матеріалу для селекції пшениці : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція та насінництво» / Васильківський Станіслав Петрович ; Селекційно-генетичний інститут УААН. - Одеса, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 КБ     Кількість завантажень: 1