Назад

Кужель, О. В. Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні: тенденції розвитку, методологія, практика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Кужель Олександра Володимирівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 Кб     Кількість завантажень: 1

Сологуб, О. П. Теоретико-методологические основы производительности экономики Украины: региональные аспекты : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Сологуб Олена Петрівна ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 1999. – 40 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 Кб     Кількість завантажень: 0

Авксентьєв, Ю. А. Економіко-організаційний механізм створення громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Авксентьєв Юрій Анатолійович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998.- 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 Кб     Кількість завантажень: 2

Адамов, Б. І. Організаційно-економічні основи управління розвитком міст (на прикладі міських поселень Донбасу) : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Адамов Борис Ісаєвич ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998. – 42 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 321 Кб     Кількість завантажень: 0

Бутрим, О. В. Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Бутрим Оксана Володимирівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Дудкіна, О. П. Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Дудкіна Олена Павлівна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Карлова, О. А. Удосконалення соціально-ринкової житлової політики (інтегрально-гедоністичний підхід) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Карлова Олена Анатоліївна ; Харківська державна академія міського господарства. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 1

Дубіщев, В. П. Методологічні основи формування господарського механізму регіону : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» ; 08.01.01 «Економічна теорія» / Дубіщев Віктор Петрович ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 1998. – 39 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 1

Холоша, В. І. Організаційно-економічний механізм реалізації реабілітаційної політики територій радіоактивного забруднення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Холоша Володимир Іванович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998. – 29 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 КБ     Кількість завантажень: 1

Шутов, М. М. Науково-методичні засади управління ресурсами медичної допомоги регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Шутов Михайло Михайлович ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Черчик, Л. М. Формування та розвиток територіальної рекреаційної системи регіону (на прикладі Волинської області) : автореф. дис. ... канд екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Черчик Лариса Миколаївна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 Кб     Кількість завантажень: 0

Павлюк, С. Г. Регіональні особливості формування раціональної системи економічних зв’язків агропромислового комплексу (на прикладі Чернігівської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Павлюк Сергій Григорович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 Кб     Кількість завантажень: 1

Чукаєва, І. К. Економічні проблеми використання палива в Україні та її регіонах : автореф. дис. ... канд екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Чукаєва Ірина Костянтинівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 Кб     Кількість завантажень: 1

Колінько, Н. І. Організаційно-економічне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в регіоні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Колінько Наталія Іванівна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 Кб     Кількість завантажень: 0

Луцишин, Н. П. Соціально-економічний розвиток транскордонного регіону (на прикладі Єврорегіону “Буг”) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Луцишин Наталія Петрівна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Меліхов, А. А. Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Меліхов Андрій Анатолійович ; Інститут економіко-правових досліджень НАН Украіни. - Донецьк, 1999. - 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Кравченко, Н. О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил України та регіональна економіка» / Кравченко Наталія Олександрівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 2006. – 22 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Скічко, О. І. Удосконалення банківської діяльності та пом’якшення ризиків у форматі регіональних кластерів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Скічко Олександр Іванович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 2006. – 23 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1