Назад

Шадчина, Т. М. Розробка теоретичних основ та методів дистанційного моніторингу стану посівів озимої пшениці за допомогою спектрометрії з високим спектральним розділенням : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Шадчина Тамара Михайлівна ; Інститут фізіології рослин та генетики НАН України. - Київ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 870 Кб     Кількість завантажень: 0

Косян, А. М. Оптимізація сірчаного живлення часнику (Allium sativum L.) як спосіб регуляції накопичення фармакологічно активних сполук: автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Косян Анатолій Михайлович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 2

Большакова, М. О. Фітогормони та структура листків деяких деревних видів в різних екологічних умовах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Большакова Марія Олексіївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Дабіжук, Т. М. Дія етиленпродуцентів на ріст, асиміляційний апарат, морозостійкість та продуктивність малини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Дабіжук Тетяна Михайлівна ; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Кур’ята, В. Г. Фізіолого – біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Кур’ята Володимир Григорович ; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 261 Кб     Кількість завантажень: 1

Тимошенко, В. В. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Тимошенко Вячеслав Володимирович ; Інститут фізіології рослин та генетики НАН України. - Київ, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Пюрко, О. Є. Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов"я України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Пюрко Ольга Євгенівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2003. – 19 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 1