Назад

Лебеденко, Н. П. О. С. Пушкін в естетичних концепціях російських символістів : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : спец. 10.01.02 «Російська література» / Лебеденко Наталія Петрівна ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 1

Козорог, О. В. Фантастика та реальність у «Перстных сказках» В. Ф. Одоєвського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.02 «Російська література» / Козорог Оксана Василівна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 2

Тузкова, І. В. Ліричне начало в російській прозі кінця ХІХ століття (на матеріалі малих епічних жанрів): автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Тузкова Інна Вікторівна; Дніпропетр. держ. ун-т. - Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 41

Тишковська, Л. В. Міфологізм Марини Цвєтаєвої в історико-літературному контексті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.02. «Російська література» / Тишковська Леся Володимирівна ; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 41

Іванова, О. М. Проза В.В.Набокова 20-30-х років: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Іванова Ольга Миколаївна ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 Кб     Кількість завантажень: 1

Іванюк, Б. П. Метафора і літературний твір: структурно-типологічний, історико-типологічний та прагматичний аспекти дослідження (на матеріалі російської літератури) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Іванюк Борис Павлович ; Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 296 Кб     Кількість завантажень: 0

Чупрінова, Н. Ю. Жіночі образи в художньому світі І. О. Гончарова : автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Чупрінова Наталія Юріївна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 1

Яблоновська, Н. В. «Життя Арсеньєва» І.О.Буніна і традиції автобіографічної оповіді в російській літературі : автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Яблоновська Наталя Всеволодівна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 1

Кононова, Ж. О. В. Шекспір у творчому світі Б. Пастернака : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.02 «Російська література» / Кононова Жанна Олександрівна ; Харківський державний педагогічний університет їм. Г. С. Сковород. - Харків, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 1

Мащенко, О. П. Святе Письмо у світі ідей художньої прози Ф.М.Достоєвського : автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Мащенко Олександр Петрович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 0

Остапенко, Л. М. “Щоденник письменника” Ф.М. Достоєвського в його художньому світі: пошуки пророчого слова : автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.02 «Російська література» / Остапенко Людмила Михайлівна ; Інститут літератури ім. T. Г. Шевченка НАН України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 Кб     Кількість завантажень: 1

Кушнерук, В. А. Художня проза О. І. Сенковського : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.02 «Російська література» / Кушнерук Вікторія Анатоліївна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 Кб     Кількість завантажень: 1