Назад

Толстих, Н. В. Динаміка рівня життя населення України (Соціологічний аналіз): автореф. дис. ... канд. соціол. наук.: спец. 22.00.04 «Економічна соціологія» / Толстих Наталья Вікторівна; НАНУ Ін-т соціол. - Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 41

Бабак, О. В. Диференціація доходів як чинник соціальної напруженості : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Бабак Олена Володимирівн ; Інститут соціології НАН України. – Київ, 2002. – 17 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 1

Бєлова, Л. О. Виховна система сучасного ВНЗ : соціологічні аспекти аналізу : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Бєлова Людмила Олександрівна ; Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”. - Харків, 2005. – 38 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 1

Бєлоусов, В. Г. Інституціоналізація соціального простору міста : соціокультурний аспект : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Бєлоусов Вадим Геннадійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 13 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 КБ     Кількість завантажень: 1

Барабаш, В. В. Інституціоналізація сучасного молодіжного руху України : тенденції та проблеми : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Барабаш Володимир Васильович ; Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1

Цимбалюк, Н. М. Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Цимбалюк Наталія Миколаївна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 34 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 367 КБ     Кількість завантажень: 1

Кононов, І. Ф. Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Кононов Ілля Федорович ; Інститут соціології Національної академії наук України. – Київ, 2006. – 33 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1

Калашнікова, Л. В. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні і галузеві соціології» / Калашнікова Людмила Володимирівна ; Національний університет внутрішних справ. - Харків, 2005. – 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Бутковська, Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Бутковська Наталія Юріївна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 15 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Чепурко, Г. І. Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Чепурко Гульбаршин Іскаківна ; Інститут соціології НАН України. – Київ, 2006. – 32 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 1

Ідрісов, Б. Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Ідрісов Бахтійор ; Інститут соціології НАН України. - Київ, 2005. – 17 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 1

Навроцький, О. І. Інноваційні процеси у вищій школі України : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні і галузеві соціології» / Навроцький Олексій Ігоревич ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 36 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 1

Полюга, В. А. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Полюга Василь Андрійович ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. - Одеса, 2006. – 19 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Васильченко, О. А. Еволюція норм та девіацій у сфері спорту : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Васильченко Олег Анатолійович ; Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. - Запоріжжя, 2006. – 16 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Єрескова, Т. В. Еволюція національної самосвідомості в період суспільних трансформацій : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Єрескова Тетяна Володимирівна ; Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя, 2007. – 17 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 1

Лобовiкова, О. О. Інформаційна нерівність як соцiологiчна проблема : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спецiальнi та галузевi соціології» / Лобовiкова Олена Олександрiвна ; Харкiвський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 1

Михайлич, О. В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спецiальнi та галузевi соціології» / Михайлич Олександр Володимирович ; Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2007. – 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Марікян, С. В. Інноваційні трансформації інституту освіти як фактор оптимізації формування творчої особистості ( соціологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спецiальнi та галузевi соціології» / Марікян Світлана Володимирівна ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Шевченко, Н. В. Вища освіта як механізм формування кар"єрного ресурсу спеціаліста : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Шевченко Наталя Володимирівна ; Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Чередник, Г. Ю. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Чередник Галина Юріївна ; Інститут соціології НАН України. - Київ, 2008. – 18 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Галицький, В. М. Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Галицький Володимир Михайлович ; Інститут соціології НАН України. - Київ, 2008. – 20 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 КБ     Кількість завантажень: 1

Кучерявенко, Л. В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Кучерявенко Людмила Володимирівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2008. – 34 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Коритнікова, Н. В. Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Коритнікова Надія Володимирівна ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 1

Батырева, М. В. Процесс профессионального самоопределения городской молодежи : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Социальна структура, социальные институты и процессы» / Батырева Мария Владимировна ; Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2003. – 25 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 1

Банникова, Л. Н. Маркетинг как социальный процесс: содержание и структура : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Социальная структура» / Банникова Людмила Николаевна ; Уральский государственный технический университет. – Екатеринбург, 2008. – 39 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,74 МБ     Кількість завантажень: 0