Назад

Толстоухов, А. В. Філософсько-світоглядні засади оптимального управління екологічною ситуацією в Україні: автореф. дис. ... канд. філос. наук.: спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Толстоухов Анатолій Володимирович; Київсь. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 41

Проскура, Н. О. Математичне пізнання в естетичному аспекті : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Проскура Наталiя Олександрiвна ; Київський університет імені Тараса Шевченка . – Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 140 КБ     Кількість завантажень: 1

Шишкіна, М. П. Імітаційне моделювання наукового знання (методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Шишкіна Марія Павлівна ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 1

Карпенко, Н. В. Пояснення і розуміння в сучасній науковій парадигмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Карпенко Наталія Василівна ; Чернівець. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 145 КБ     Кількість завантажень: 1

Чешко, В. Ф. Наука i держава: методологiчний аналiз соцiальної iсторiї науки (генетика та селекцiя в Росiї i Українi за радянських часiв) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук.: спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Чешко Валентин Федорович ; Харкiвський державний університет. - Харкiв, 1998. -23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 Кб     Кількість завантажень: 1

Каралаш, Н. Г. Життєвий світ людини та переживання нею стану самотності як предмет філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Каралаш Наталія Григорівна ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Марчук, М. Г. Аксіологічний потенціал наукового знання : поняття, структура, спосіб актуалізації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Марчук Михайло Георгійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2003. – 24 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 1

Цимбал, С. М. Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Цимбал Світлана Миколаївна ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії Наук України. – Київ, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Узбек, К. М. Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Узбек Костянтин Минович ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2005. – 38 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 370 КБ     Кількість завантажень: 1

Григорків, І. Р. Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Григорків Ірина Романівна ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. – 12 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 2

Артем’єва, О. О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Артем’єва Ольга Олександрівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1