Назад

Тоба, М. В. Психологічні детермінанти діалогового педагогічного спілкування: автореф. дис. ... канд. психол. наук.: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Тоба Маріанна Василівна; Ін-т псих-гії ім. Г. С. Костюка АПН Укр. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 41

Яремчук, С. В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. психол. наук.: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Яремчук Софія Володимирівна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 Кб     Кількість завантажень: 0

Гайдукевич, Г. А. Прояви агресивності у курсантів вищих військових закладів освіти на різних етапах підготовки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07. «Педагогічна та вікова психологія» / Гайдукевич Геннадій Анатолійович ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 2000. – 15 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 147 КБ     Кількість завантажень: 1

Губенко, О. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій у сфері творчої технічної діяльності (психологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07. «Педагогічна та вікова психологія» / Губенко Олександр Володимирович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Крутій, О. М. Формування діалогічності як засобу інтелектуального розвитку старшокласника : автореф. дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Крутій Олена Миколаївна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 0

Рибалка, В. В. Особистiсний пiдхiд у пpофiльному навчаннi стаpшокласникiв : автореф. дис. ... д-ра. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогiчна та вiкова психологiя» / Рибалка Валентин Васильович ; Iнститут педагогiки i психологiї пpофесiйної освiти АПН Укpаїни. - Київ, 1998. – 43 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 1

Хрущ-Ріпська, О. В. Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Хрущ-Ріпська Олена Василівна ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Чарнецкі, К. Психологія професійного розвитку особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук.: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Чарнецкі Казимєж ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1999. - 44 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 332 Кб     Кількість завантажень: 1

Черненький, Ю. П. Вплив когнітивного стилю вчителя на міжособистісні конфлікти з учнями : автореф. дис. ... канд. психол. наук.: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Черненький Юрій Петрович ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 1999. -15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 1

Іванова, О. В. Оціночні еталони як засіб діагностики індивідуально-психологічних властивостей особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук.: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Іванова Олена Володимирівна ; Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Федик, О. П. Психологічні особливості професійної підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук.: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Федик Ольга Петрівна ; Ін-т псих-гії ім. Г. С. Костюка АПН Укр. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 0

Кочерга, О. В. Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Кочерга Олександр Васильович ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 2003. – 17 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Голован, В. П. Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Голован Василь Павлович ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. – 19 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Бабенко, К. А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Бабенко Катерина Анатоліївна ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 2007. – 23 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1

Нодзельська, А. С. Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Нодзельська Алла Сергіївна ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Алексеев, Н. А. Осознание логической структуры теоретического знания и мышления как условие их эффективного формирования у студентов : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая, детская и возрастная психология» / Алексеев Николай Алексеевич ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва, 1982. - 18 с.


Рік видання: 1982. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 КБ     Кількість завантажень: 1

Асмаковец, Е. С. Психологические факторы и условия развития эмоциональной гибкости учителя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая, детская и возрастная психология» / Асмаковец Елена Сергеевна ; Психологический институт. - Москва, 2000. - 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 500 КБ     Кількість завантажень: 1

Белинская, Т. В. Психологические составляющие развития ценностного отношения к здоровью у студентов педагогического вуза : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Белинская Татьяна Владимировна ; Калужский государственный педагогический университет имени К. Э. Циолковского. - Москва, 2005. - 23 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 323 КБ     Кількість завантажень: 1

Бережнова, Н. Д. Влияние стилей педагогического общения на функционирование мыслительных операций учащихся средних школ : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Бережнова Наталья Дмитриевна ; Ставропольский государственный университет. - Ставрополь, 2000. - 18 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 1

Берко, Д. В. Влияние стилей родительского воспитания на личностные особенности девушек : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Берко Дмитрий Васильевич ; Ставропольский государственный университет. - Ставрополь, 2000. - 21 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 1