Назад

Христова, Н. М. Науково-довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920-1990 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» / Христова Наталія Миколаївна ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 Кб     Кількість завантажень: 1

Сенченко, Н. М. Історія становлення та розвитку державної бібліографії України (1919 – 1969 рр) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» / Сенченко Наталія Миколаївна ; ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 Кб     Кількість завантажень: 41

Дяченко, Н. С. Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» / Дяченко Надія Сергіївна ; Київський державний університет культури і мистецтв. - Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Iванова, I. Ф. Читацькi об"єднання в публічних бiблiотеках : особливостi розвитку i дiяльностi : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бiблiотекознавство та бiблiографознавство» / Іванова Ірина Федорівна ; Київський державний унiверситет культури i мистецтв Мiнiстерства культури i мистецтв України. - Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Матусевич, В. В. Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» / Матусевич Вікторія Володимирівна ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 1

Філіппова, Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп"ютерному середовищі : теорія, організація, технологія : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Філіпова Людмила Яківна ; Харківська державна академія культури. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 КБ     Кількість завантажень: 1

Чернухін, Є. К. Грецькі рукописи ІV-ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: кодикологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Чернухін Євген Костянтинович ; Інститут рукопису НБУ імені В.І. Вернадського. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 Кб     Кількість завантажень: 1

Василенко, О. М. Бібліотечна статистика в Україні : (1992–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Василенко Ольга Миколаївна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 23 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 2

Соловяненко, Д. В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні : становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок ХХI ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Соловяненко Денис Володимирович ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 20 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 1

Сербін, О. О. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Сербін Олег Олегович ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – 19 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Ярошенко, Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ - початок ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Непомнящий, А. А. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці XVIII – на початку ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Непомнящий Андрій Анатолійович ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 38 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 329 КБ     Кількість завантажень: 1

Сохань, С. В. Бібліотечно-археографічна діяльність М. І. Петрова (1840–1921) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Сохань Світлана Валентинівна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – 21 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Міщук, Г. А. Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : історія формування та сучасний стан : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» / Міщук Галина Анатоліївна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 19 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 2

Цибенко, І. П. Бібліографічні аспекти наукової спадщини М. С. Грушевського : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Цибенко Ірина Петрівна ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Яворська, У. П. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Яворська Уляна Петрівна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 1

Стоян, Ф. В. “Документальна спадщина України” в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ-ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Стоян Федір Васильович ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 139 КБ     Кількість завантажень: 2