Назад

Щербакова, О. А. Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.08 «журналістика» / Щербакова Олена Анатоліївна ; Інститут журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 555 Кб     Кількість завантажень: 0

Бєляков, О. О. Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.08. «Журналістика» / Бєляков Олександр Олександрович ; Інститут журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Мелещенко, О. К. Комп"ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : спец. 10.01.08. «Журналістика» / Мелещенко Олександр Костянтинович ; Київський ун-у ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 41 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 334 Кб     Кількість завантажень: 0

Черняков Б.I. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації (Від виникнення до середини XIX століття) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 10.01.08. «Журналістика» / Черняков Борис Iванович ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 36 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 Кб     Кількість завантажень: 1

Карась, М. А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / Карась Максим Анатолійович ; Київський університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 116 КБ     Кількість завантажень: 1

Алькова, И. И. Внутритекстовый монтаж как инструмент создания имиджа субъекта и объекта журналистики: автореф. дис. ... кандидата филологических наук : спец. 10.01.10 «Журналистика» / Алькова Ирина Ильинична ; Российско-Таджикский (славянский) университет. - Душанбе, 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 840 КБ     Кількість завантажень: 0