Назад

Кундеревич, О. В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / Кундеревич Олена Вікторівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 162 Кб     Кількість завантажень: 1

Северин, Л. В. Проблема моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків ( у контексті західноєвропейської культури) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / Северин Людмила Василівна ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 Кб     Кількість завантажень: 41

Гусак, Н.І. Щастя в етичній концепції “Конкордизму” Володимира Винниченка автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / Гусак Надія Іванівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 1

Аболіна, Т. Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько- етичний наліз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / Аболіна Тетяна Георгіївна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Журнал 
Розмір: 231 Кб     Кількість завантажень: 1

Надурак, В. В. Етичний вимір концепції ноосфери : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / Надурак Віталій Вікторович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2005. – 13 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 КБ     Кількість завантажень: 1