Назад

Савчук, М. М. Асимптотичні методи в задачах імовірнісної комбінаторики: автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук.: спец. 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» / Савчук Михайло Миколайович; Ін-т кіберн. ім. В. М. Глушкова. – Київ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 304 КБ     Кількість завантажень: 41

Салем Шеріф Ель-фард Порівняльний аналіз методів модулярної редукції : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук.: спец. 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» / Салем Шеріф Ель-фард ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 Кб     Кількість завантажень: 41

Салем, Ш. Е. Порівняльний аналіз методів модулярної редукції: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук.: спец. 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» / Салем Шеріф Ель-фард; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 КБ.     Кількість завантажень: 41

Норкін, В. І. Стохастичні методи розв"язання задач неопуклого стохастичного програмування та їх застосування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» / Норкін Володимир Іванович ; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - Київ, 1998. – 27 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 324 Кб     Кількість завантажень: 1

Клюшин, Д. А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» / Клюшин Дмитро Анатолійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2008. – 24 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1