Назад

Савінов, І. М. Розробка способів та засобів підвищення точності медичних інформаційно-діагностичних систем для неврологічних і нейрохірургічних клінік: автореф. дис. ... канд. тех. наук.: спец. 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» / Савінов Ігор Михайлович; Вінниц. держ. тех. ун-т. – Вінниця, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 41

Савчук, Т. О. Методи та алгоритми покомпонентного діагностування цифрових пристроїв, що базуються на реконфігурації їх структури : автореф. дис. ... канд. тех. наук.: спец. 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» / Савчук Тамара Олександрівна; Вінниц. держ. тех. ун-т. – Вінниця, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 Кб     Кількість завантажень: 41

Савчук, Т.О. Методи та алгоритми покомпонентного діагностування цифрових пристроїв, що базуються на реконфігурації їх структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» / Савчук Тамара Олександрівна ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1999.- 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 41

Арапова, О. М. Розробка методів і засобів тестування цифрових пристроїв в системах покомпонентного діагностування : автореф. дис. ... канд. тех. наук.: спец. 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» / Арапова Олена Михайлівна ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 0

Одинокое, В. Ф. Позиционно-логические дискриминаторы сигналов. Теория и применение : автореф. дис. ... канд. тех. наук.: спец. 05.11.16 «Информационно-измерительные системы» / Одиноков Валерий Федорович ; Рязанская гос. радиотехническая акад. — Рязань, 2000. — 34 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,75 МБ     Кількість завантажень: 0