Назад

Савалюк, І. М. Оптикоелектронні паралельні методи та засоби обробки зображень логіко-часового типу: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Савалюк Ірина Миколаївна ; Вінниц. держ. тех. ун-т. – Вінниця, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 15

Савенко, О. С. Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп*ютерів: автореф. дис. ... канд. тех. наук.: спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Савенко Олег Станіславович; Вінниц. держ. тех. ун-т. – Вінниця, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ.     Кількість завантажень: 41

Гамаюн, В. П. Теоретичнi основи, алгоритми та структури багатооперандної обробки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук.: спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Гамаюн Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К., 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 0

Ехсан Асл Руста Моделі та методи аналізу характеристик комунікаційних систем глобальних комп"ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Ехсан Асл Руста ; Національний технічний університет України «КПІ». – Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 1

Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі Способи та засоби підвищення продуктивності ло- кальних мереж, орієнтованих на мультимедійні додатки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, . - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Сааде Мухаммед Алі Метод і засоби статичного планування задач в паралельних обчислювальних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи і мережі» / Сааде Мухаммед Аліi ; Національний технічний університет України, “Київський політехнічний інститут”. - Київ, 1997. – 18 с.


Рік видання: 1997. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимчишин, В. О. Підвищення ефективності проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі типових мікропроцесорних платформ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Тимчишин Володимир Олександрович ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Фам А. Т. Разработка методов и математических моделей для проектирования и модернизации структуры глобальной информационной сети (ГИС) Вьетнама : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.13.13 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» / Фам Ань Тьен ; МЭИ. – Москв, 2000. – 20 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,06 МБ     Кількість завантажень: 0

Ицыксон, В. М. Исследование и проектирование моделей и программных средств эмуляции вычислительных систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.13.13 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» / Ицыксон Владимир Михайлович ; СПб. Гос. техн. ун-т. – Санкт-Петербург, 2000. – 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Книга 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 0