Назад

Розпутенко, І. В. Управління державними видатками в перехідних економіках : автореф. дис. ... д-ра держ. управ. наук : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Розпутенко Іван Васильович; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 274 КБ     Кількість завантажень: 41

Рижих, В. М. Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управ.: спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Рижих Василь Миколайович; Укр. акад. держ. управ. при Президен. Укр. – Київ, 1999. – 45 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 41

Жарая, С. Б. Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні: автореф. дис. ... канд. наук. держ. управ.: спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління освітою» / Жарая Світлана Борисівна; Укр. акад. держ. управ. при Президентові Укр.. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ.     Кількість завантажень: 1

Дзвінчук, Д. І. Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера) : автореф. дис. ... канд. наук. держ. управ. : спец. 25.00.05. «Галузеве управління: управління освітою» / Дзвінчук Дмитро Іванович ; Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Білоус, В. Т. Управління податковою службою в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Білоус Віктор Тарасович ; Укр. акад. держ. упр. При Президентові України. – Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 Кб     Кількість завантажень: 0

Франчук, І. А. Спеціальна економічна зона : ефективність прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Франчук Ігор Анатолійович ; Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Калашнікова, С. А. Управління державним сектором вищої освіти в США : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Калашнікова Світлана Андріївна ; Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1