Назад

Конча, С. В. Проблема походження індоєвропейців (аналіз концепцій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 19.00.12 «Українознавство» / Конча Сергій Вікторович ; Інститут українознавства Київського університету ім. Т. Шевченка. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 1

Пономаренко, В. В. Еволюція хтонічного образу в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 19.00.12 «Українознавство» / Пономаренко Вікторія Валеріївна ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка, Інс-т українознавства. — К., 1999. — 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 Кб     Кількість завантажень: 41

Фігурний, Ю. С. Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 09.00.12 «Українознавство» / Фігурний Юрій Степанович ; Інститут українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Чугуєнко, М. В. Формування та розвиток iдеологiї Д. Донцова : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 19.00.12 «Українознавство» / Чугуєнко Михайло Віталійович ; Харкiвський державний університет. -Харкiв, 1998. – 12 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 141 Кб     Кількість завантажень: 1

Титар, О. В. Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.12 «Українознавство» / Титар Олена Володимирівна ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2003. – 22 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1