Назад

Пиш*єв, С. В. Оксидаційна десульфуризація високосіркового низькометаморфізованого вугілля: автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива» / Пиш*єв Сергій Вікторович; Держ. ун-т. “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 146 КБ     Кількість завантажень: 41

Баб"як, Л. В. Одержання ароматичних вуглеводнів та високоотанових компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07. «Технологія переробки палив» / Баб"як Людмила Володимирівна ; Державний універсітет "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Гунька, В. М. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування енергетичних бурого та кам’яного вугілля : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Гунька Володимир Мирославович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Фридер, І. В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Фридер Ірина Вікторівна ; Національний університет «Львівська політехніка». МОН України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 530 КБ     Кількість завантажень: 2

Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 419 КБ     Кількість завантажень: 1

Присяжний, Ю. В. Знесірчування та застосування кам’яного вугілля з середнім ступенем метаморфізму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Присяжний Юрій Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,87 МБ     Кількість завантажень: 1

Лазорко, О. І. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів» / Лазорко Олександр Іванович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 1

Дутчак, В. М. Розробка технології одержання гомогенних бензино-етанольних композицій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палив і паливно-мастильних матеріалів» / Дутчак Василь Михайлович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 20 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 571 КБ     Кількість завантажень: 1

Криницький, В. В. Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смолами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Криницький Володимир Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 542 КБ     Кількість завантажень: 1

Шевчук, Х. В. Оксидаційне знесірчування високометаморфізованого енергетичного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів» / Шевчук Христина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 24 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 1

Голік, М. А. Технологія виробництва та застосування оливорозчинного інгібітору корозії на основі похідних карбаміду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Голік Максим Анатолійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 434 КБ     Кількість завантажень: 1

Черняк, Л. М. Розроблення технології уловлювання парів бензинів з використанням кремнійорганічних адсорбентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Черняк Лариса Миколаївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 322 КБ     Кількість завантажень: 1

Шевченко, О. Б. Розробка комбінованої протикорозійної присадки для спиртово-вуглеводневих палив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Шевченко Олена Борисівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Папейкін, О. О. Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів» / Папейкін Олексій Олександрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 786 КБ     Кількість завантажень: 1

Пиш’єв, С. В. Основи технології оксидаційного очищення рідких та твердих палив : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Пиш’єв Сергій Вікторович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 652 КБ     Кількість завантажень: 1

Гринчук, Ю. М. Модифікація дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Гринчук Юрій Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 433 КБ     Кількість завантажень: 1

Патраков, Ю. Ф. Физико-химические превращения углей в неизотермических условиях и методы их активации: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Химия и технология топлив и специальных продуктов» / Патраков Юрии Федорович; Институт угля и углехимии СО РАН. - Москва, 2005. – 44 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,74 МБ     Кількість завантажень: 0

Ібрагім Асаад, М. Алі Фізико-хімічні властивості іракських нафт і перспективна технологічна схема їх переробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Ібрагім Асаад М. Алі ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 533 КБ     Кількість завантажень: 1

Роєнко, К. В. Технологічні аспекти агрегативної нестабільності нафтових сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Роєнко Катерина Володимирівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 839 КБ     Кількість завантажень: 0

Черноусов, Є. Ю. Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Черноусов Євген Юрійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 542 КБ     Кількість завантажень: 1

Гриценко, Ю. Б. Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» / Гриценко Юрій Борисович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 716 КБ     Кількість завантажень: 1