Назад

Краснікова, С. О. Стилістика роману М.О.Булгакова “Біла гвардія” : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Краснікова Світлана Олександрівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 32 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 236 Кб     Кількість завантажень: 2

Пчелінцева, О. Е. Аспектуальність у структурі віддієслівних імен дії у російській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Пчелінцева Олена Едуардівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 41

Алієва, В. М. Семантика та особливості функціонування відіменних прийменників у російській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Алієва Васфіє Миколаївна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 Кб     Кількість завантажень: 0

Безкровна, І. О. Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.02. «Російська мова» / Безкровна Ірина Олександрівна ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Богданова, І. В. Функціонально-семантична категорія локативності у сучасній російській мові : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.02. «Російська мова» / Богданова Інга Василівна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1

Ізмайлова, Н. О. Домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого у “Житії Теодосія Печерського” (ХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Ізмайлова Наталія Олександрівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 1

Ріднева, Л. Ю. Народна медична лексика російської мови в структурно-семантичному і функціональному аспектах (назви хвороб та хворобливих станів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Ріднева Любов Юріївна ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Навроцька, І. В. Слова і фраземи російської мови на позначення інтелектуальних якостей люд люд (ономасіологічний та семасіологічний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Навроцька Ірина Вікторівна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 Кб     Кількість завантажень: 2