Назад

Пущало, Ю. Є. Ідентифікація параметрів макромоделей нелінійних динамічних багатополюсних компонентів електричних кіл : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Пущало Юрій Євгенович; Держ. ун-т. “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 41

Бучковський, І. А. Математичні моделі та заступні схеми елементів електричних кіл на базі принципу інваріантності потужності : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Бучковський Іван Аполінарійович ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 1

Новікова, О. І. Аналіз електричних кіл з розподіленими параметрами при малих нелінійностях елементів : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Новікова Ольга Іванівна ; Інститут Електродинаміки НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 162 Кб     Кількість завантажень: 1

Васильчишин, І. І. Побудова дискретних макромоделей компонент електромеханічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Васильчишин Іванна Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 375 КБ     Кількість завантажень: 1

Шаповалов, Ю. І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Шаповалов Юрій Іванович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 808 КБ     Кількість завантажень: 1

Тиховод, С. М. Розвиток методів аналізу електромагнітних процесів в трансформаторах з вентильним навантаженням (на основі магнітоелектричних заступних схем) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Тиховод Сергій Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. - 38 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 882 КБ     Кількість завантажень: 1

Захарченко, С. М. Електромагнітні процеси в системах плазмоерозійної обробки гетерогенних струмопровідних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Захарченко Сергій Миколайович ; Інститут електродинаміки Національної академії наук України. - Київ, 2015. – 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,64 МБ     Кількість завантажень: 2

Добушовська, І. А. Резонансні режими в електричних колах з електромеханічними перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Добушовська Ірина Андріївна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,40 МБ     Кількість завантажень: 1