Назад

Арсенов, В. В. Разработка теоретических положений и технологии прокатки листов в многорядной прокатной клети : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.03.05 «Процессы и машины обработки давление» / Арсенов Виктор Васильевич ; Донецкий государственный технический университет. - Донецьк, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 126 Кб     Кількість завантажень: 1

Кузнєцов, М. М. Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів і сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Кузнєцов Микола Миколайович ; Донбаська державна машинобудівна академія. - Краматорськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 1

Пукалов, В. В. Розвиток теорії деформації дискретних тіл і розробка технологічного процесу пресування свинцевих волокон: автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Пукалов Віктор Вікторович; ДДТУ. – Донецьк, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 162 КБ     Кількість завантажень: 41

Головко, О. М. Дослідження пластичного деформування часток і розробка раціональнихтехнологічних параметрів газодинамічного напилення металевих порошків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Головко Олександр Миколайович ; Державна металургійна академія України. - Дніпропетровськ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Дементієнко, А. В. Розробка і впровадження раціональних режимів деформації при виробництві тонкої жерсті методом подвійного плющення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси і машини обробки тиском» / Дементієнко Олександр Вікторович ; Державна металургійна академія України. - Дніпропетровськ, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Єршов, С. В. Теоретичне й експериментальне дослідження деформованого стану при прокатуванні профілів із ребрами жорсткості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси і машини обробки тиском» / Єршов Сергій Володимирович ; Інститут чорної металургії НАН України. - Дніпропетровськ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Севост"янов, І. В. Вібропрес з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного навантаження порошкових заготовок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси і машини обробки тиском» / Севост"янов Іван Вячеславович ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Фоменко, Ю. В. Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання для згинання композиційних і складнопрофільних заготівок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Фоменко Юрій Вікторович ; Донбаська державна машинобудівна академія. - Краматорськ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Чигиринський, В. В. Розвиток теорії прокатки, розробка технології та впровадження тонкостінних профілів зниженої металомісткості у промисловість : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Чигиринський Валерій Вікторович ; Державна металургійна академія України. - Дніпропетровськ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 1

Жуков, М. Б. Удосконалення гідравлічного видалення окалини на станах гарячої прокатки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Жуков Микола Борисович ; Донбаська державна машинобудівна академія. - Краматорськ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1