Назад

Проценко, В. С. Електровідновлення сполук, що містять хром, у присутності мурашиної та амінооцтової кислот: автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.05 «Електрохімія» / Проценко Вячеслав Сергійович; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 15с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 41

Тураш, М. М. Часова і просторова самоорганізація в електрохімічних системах: автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.05 «Електрохімія» / Тураш Микола Миколайович; Ін-т заг. та неорганічної хім. ім. В. І. Вернадського. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 41

Устименко, В. М. Закономірності нестаціонарної пасивації ніобію в умовах конвективної дифузії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.05 «Електрохімія» / Устименко Валерій Миколайович ; Сімферопольський державний університет. - Сімферополь, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 КБ     Кількість завантажень: 1

Сухов, А. В. Непрямое катодное аминирование бензола и некоторых его производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.05 «Электрохимия» / Сухов Александр Вячеславович ; Казанский федеральный университет. – Казань, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,20 МБ     Кількість завантажень: 1