Назад

Пріб, К. А. Економічне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві: автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.02.02 «Економічна теорія» / Катерина Анатоліївна Пріб ; Ін-т аграрної екон. Української акад. аграрних наук . – Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 41

Супрун, В. В. Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Супрун Вячеслав Васильович; НАНУ Ін-т екон. пром.-сті. - Донецьк, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 41

Акіншина, О. В. Економічна оцінка та інвестування розвитку енергетичних об’єктів (на прикладі гідроенергокомпаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Акіншина Олена Василівна ; Державний університет «Львівська політехніка». - Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 Кб     Кількість завантажень: 1

Аксьонова, О. О. Механізм забезпечення діяльності інвестиційно-посередницьких організацій на фондовому ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Аксьонова Олена Олександрівна ; Інститут економіки промисловості НАН України. - Донецьк, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 Кб     Кількість завантажень: 0

Галушко, Є. С. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових підприємств Донбасу) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02. «Економіка і управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Галушко Євген Сергійович ; Інститут економіки промисловості НАН України. - Донецьк, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 1

Грачов, О. Д. Інформаційне забезпечення управління науково-технічним прогресом у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02. «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Грачов Олег Дмитрович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 138 КБ     Кількість завантажень: 1

Крючков, В. О. Регіонально-галузеві аспекти управління інвестиційними та інноваційними процесами (на прикладі залізничного транспорту) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Крючков Віталій Олегович ; Українська академія банківської справи. - Суми, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Будняк, Л. М. Удосконалення співвідношень основного і оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах Поділля : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.02.02 «Економічна теорія» / Будняк Любов Миколаївна ; Ін-т аграрної екон. Української акад. аграрних наук. – Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 Кб     Кількість завантажень: 0

Стоян, О. В. Економiчний механiзм стимулювання екологiзацiї науково-технiчного прогресу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економiка та управлiння науково-технiчним прогресом, iнвестицiйнi та iнновацiйнi процеси» / Стоян Олександр Володимирович ; Iнститут економiки промисловостi НАН України. - Донецьк, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Шпак, Н. О. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Шпак Нестор Омельянович ; Державний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти України. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 1