Назад

Мельник, А. А. Інстанційна та предметна підсудність адміністративних справ : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Мельник Анатолій Анатолійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 498 КБ     Кількість завантажень: 1

Якимчук, Н. Я. Правове регулювання видатків на науку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Якимчук Наталія Яківна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 Кб     Кількість завантажень: 1

Полюхович, В. І. Структура та діяльність державної податкової служби в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Валерій Іванович Полюхович ; НАН України, ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 Кб     Кількість завантажень: 41

Руденко, В. М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Руденко Василь Миколайович ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 41

Шеремета, П. М. Правове регулювання митної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Шеремета Петро Михайлович ; Одеська державна юридична академія. - Одеса, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 356 Кб     Кількість завантажень: 1

Грищенко, К. Г. Правове регулювання видатків на вищу освіту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Грищенко Костянтин Геннадійович ; Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 Кб     Кількість завантажень: 1

Андрійко, О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Андрійко Ольга Федорівна ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ. 1999 – 42 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 Кб     Кількість завантажень: 1

Кравченко, Ю. Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове і банкове право» / Кравченко Юрій Федорович ; Університет внутрішніх справ. - Харків, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорогих, О. М. Органiзацiйно-правовi основи діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Дорогих Оксана Миколаївна ; Національна академія внутрішніх справ України. - Київ. 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 Кб     Кількість завантажень: 1

Бойчук, Т. В. Правове регулювання гарантування та відновлення заощаджень в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Бойчук Тарас Васильович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 115 КБ     Кількість завантажень: 0

Шевченко, В. М. Правила переміщення через митний кордон України підакцизних товарів та відповідальність за їх порушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Шевченко Валерія Марківна ; Одеська державна юридична академія. - Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Лісніченко, С. М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України, ЄС та США) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, банківське право» / Лісніченко Сергій Миколайович ; Київський університет ім. Т. Шевченко. - Київ, 1998. – 26 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 1

Бобко, У. П. Адміністративно-правове забезпечення укладення колективних договорів та угод в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Бобко Уляна Петрівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 395 КБ     Кількість завантажень: 0

Корж, І. Ф. Військова служба в Україні : вступ, просування, припинення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Корж Ігор Федорович ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2004. – 19 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 2

Римарчук, Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Римарчук Галина Сергіївна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 1

Баїк, О. І. Адміністративно-правове регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне прав» / Баїк Оксана Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Маринюк, М. В. Адміністративні стягнення за корупційні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Маринюк Микола Віталійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Степаненко, В. В. Реєстраційні провадження в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Степаненко Віктор Вікторович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Андруневчин, О. М. Суб’єкти адміністративного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Андруневчин Оксана Михайлівна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 1

Бондаренко, В. А. Правова конструкція адміністративних норм та їх застосування органами виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Бондаренко Вікторія Анатоліївна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Захарчук, О. З. Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні : адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Захарчук Олена Зіновіївна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Лесько, Н. В. Адміністративно-правова діяльність органів і служб у справах дітей щодо профілактики правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Лесько Наталія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 КБ     Кількість завантажень: 1

Нор, У. М. Адміністративно-правові заходи безпеки громадян на залізничному транспорті України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Нор Уляна Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Скочиляс-Павлів, О. В. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням у сфері освіти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право» / Скочиляс-Павлів Ольга Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимчишин, Т. М. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, що вчиняються на залізничному транспорт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Тимчишин Тарас Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 2

Філатов, В. В. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Філатов Віктор Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Хатнюк, Ю. А. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Хатнюк Юрій Анатолійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Хлібороб, Н. Є. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Хлібороб Наталія Євгенівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Отчак, Н. Я. Правове забезпечення виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Отчак Неля Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Когут, Я. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Когут Ярослав Михайлович ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Іванов, Д. А. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Іванов Денис Анатолійович ; Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2008. – 31 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 КБ     Кількість завантажень: 1

Анпілогов, О. В. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Анпілогов Олег Вікторович ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2008. – 32 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 КБ     Кількість завантажень: 1

Крижановський, А. С. Організація охорони громадського порядку під час проведення виборів в Україні (адміністративно-правовий вимір) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Крижановський Анатолій Станіславович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 269 КБ     Кількість завантажень: 1

Пaлaмaрчук, І. В. Aдміністрaтивно-прaвове регулювaння інвестиційної діяльності в Укрaїні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністрaтивне прaво і процес; фінaнсове прaво; інформaційне прaво» / Паламарчук Ігор Валерійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 263 КБ     Кількість завантажень: 0

Смілевський, М. Л. Адміністративно-правове регулювання відносин в інформаційному середовищі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове пра-во; інформаційне право» / Смілевський Максим Леонідович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 294 КБ     Кількість завантажень: 1

Мартиновський, В. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Мартиновський Володимир Володимирович ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 1

Дніпров, О. С. Адміністративно-правове регулювання надання державних послуг у сфері освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове пра-во; інформаційне право» / Дніпров Олексій Сергійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 1

Пиць, В. М. Адміністративно-правові засади забезпечення екологічного правопорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Пиць Василь Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 316 КБ     Кількість завантажень: 1

Сеник, П. Р. Адміністративно-правовий захист учасників виборів і референдумів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Сеник Петро Романович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 441 КБ     Кількість завантажень: 1

Височанська, О. В. Фінансово-правові основи загальнообов’язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Височанська Ольга Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 358 КБ     Кількість завантажень: 1

Самагальська, Ю. Я. Адміністративна процедура реалізації інспекційних повноважень в України : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право» / Самагальська Юстина Яромирівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 117 КБ     Кількість завантажень: 1

Проць, І. М. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Проць Іванна Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 500 КБ     Кількість завантажень: 1

Соха, С. І. Публічний статус об’єднань громадян в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Соха Станіслав Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 496 КБ     Кількість завантажень: 1

Тюн, В. М. Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони природи : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Тюн Василь Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 537 КБ     Кількість завантажень: 1

Мамонтов, І. О. Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х рр.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Мамонтов Ігор Олександрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 524 КБ     Кількість завантажень: 1

Цьвок, М. С. Інформаційно-правове забезпечення діяльності недер-жавних громадських організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Цьвок Мар’яна Степанівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 528 КБ     Кількість завантажень: 1

Волоско, Я. О. Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Волоско Ярина Олегівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 468 КБ     Кількість завантажень: 1

Данчул, О. С. Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Данчул Олександр Сергійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,21 МБ     Кількість завантажень: 1