Назад

Кудрик, Л. Г. Фiлософiя як цiлiсне свiтосприйняття в концепцiї П. Юркевича : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Кудрик Ліліана Григорівна ; Львiвський державний унiверситет iмені Iвана Франка. - Львiв, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 1

Погорілий, А. О. Дмитро Чижевський як історик філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Андрій Олександрович Погорілий ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 Кб     Кількість завантажень: 41

Райда, К. Ю. Постекзистенціалістські тенденції в сучасній зарубіжній філософії та гуманітарних науках (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра. філос. наук : спец. 09.00.06 «Історія філософії» / Райда Костянтин Юрійович ; НАН України, Інс-т філософії ім. Г. Сковороди. – К., 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 41

Сумченко, I. В. Антроподицея Миколи Бердяєва: автореф. дис. ... канд. фiлос. наук.: спец. 09.00.05 «Iсторiя фiлософiї» / Сумченко Iрина В"ячеславiвна; Львiв. держ. ун-т iм. Iвана Франка. - Львiв, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 41

Йосипенко, О. М. Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації: автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Йосипенко Оксана Миколаївна ; Національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 1

Хмель, В. В. Проблема этатизма и антиэтатизма в современной француз ской социальной философии : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Хмiль Володимир Васильович ; Национальная горная академия НАН Украини. - Днепропетровськ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 1

Бевз, М. В. Проблема методу пізнання : історико-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.05. «Історія філософії» / Бевз Микола Васильович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 156 КБ     Кількість завантажень: 1

Прокопов, Д. Є. Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Прокопов Денис Євгенович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 12 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 2

Михайловська, Н. А. Екзистенційний характер української філософської думки як відображення специфіки національної ментальності : автореф. дис. ... д-ра фiлос. наук.: спец. 09.00.05 «Iсторiя фiлософiї» / Михайловська Наталія Анатоліївна ; Львiв. держ. ун-т iм. Iвана Франка. - Львiв, 1998. – 33 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 279 Кб     Кількість завантажень: 0

Пронякін, В. І. Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропейської метафізики : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Пронякін Володимир Іванович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 34 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1

Паласюк, Г. Б. Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Паласюк Галина Богданівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 1

Тукаленко, І. А. Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті європейської консервативної думки : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.05. «Історія філософії» / Тукаленко Інна Анатоліївна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 Кб     Кількість завантажень: 0

Чорний, О. О. Вчення про людину Чернігівського літературно-філософського кола (друга половина XVII - перша половина XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Чорний Олександр Олексійович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 1

Черник, Л. З. Арістотелізм у Києво – Могилянській академії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Черник Лілія Зенонівна ; Льівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2000. – 18 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Чорноморець, Ю. П. Антропологія східної патристики : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Чорноморець Юрій Павлович ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ. - Київ, 2001. – 17 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Творіна, О. Л. Відношення “аномалія” – “норма” в структуралістській концепції М. Фуко (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Творіна Олена Леонідівна ; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2006. – 23 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Вершина, В. А. Антропологічний аспект філософської системи С. Л.Франка : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Вершина Вікторія Анатоліївна ; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 0

Ковтун, Н. М. Архетип культурного героя в українській духовній традиції : історико-філософський контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Ковтун Наталія Михайлівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2007. – 14 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 135 КБ     Кількість завантажень: 1

Скринник, М. А. Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Скринник Михайло Антонович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 39 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 349 КБ     Кількість завантажень: 1

Гнатищак, Г. Т. Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії XX століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Гнатищак Галина Тарасівна ; Ставропігійським професійним ліцей. - Львів, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Клочков, І. В. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Клочков Ілля Володимирович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1