Назад

Лапшин, О. Є. Конфлікт у колишній Югославії (1991-95 рр.) у загальноєвропейській політиці США : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Лапшин Олексій Євгенович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 КБ     Кількість завантажень: 1

Коппель, О. А. Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті - 90-ті роки : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Коппель Олена Арнольдівна ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 Кб     Кількість завантажень: 0

Подоляк, Н. Г. Приватносеньйоріальні міста Мекленбурга і торгово-політична система Ганзи у ХІІ-ХV століттях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Подоляк Наталія Гордіївна ; Інст. Української археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 41

Рижов, С. М. Адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища центральної Європи: автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Рижов Сергій Миколайович; Одеський держ- ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 141 КБ     Кількість завантажень: 41

Рубель, В. А. Походження військово-самурайської державності у традиційній Японії (середина І тис. до н.е. - ХІУ ст. н.е.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Рубель Вадим Анатолійович ; НАН України, Інс-т сходознавства ім. А. Кримського. – К., 1999. – 38 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 41

Рубльова, Н. С. Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20-30-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Рубльова Наталія Степанівна ; НАН України, Інс-т історії України. – К., 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 283 Кб     Кількість завантажень: 41

Скворцова, Л. О. Сальвадор в умовах переходу вiд диктатури до демократiї (70-90-тi роки ХХ столiття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Скворцова Лідія Олексіївна ; ДДУ. – Донецьк, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 41

Самчук, В. Л. Південнослов"янські країни у політиці європейських держав періоду балканських криз 80-х років ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Самчук Вікторія Леонтіївна ; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 41

Стрельчук, Н. В. Національно-визвольний рух у Македонії (остання третина ХІХ ст.- 1919 р.): автореф. дис. ... канд. іст. наук.: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Стрельчук Наталія Василівна; Чернів. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 41

Стрельчук, Л. В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни: автореф. дис. ... канд. іст. наук.: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Стрельчук Людмила Василівна; Чернів. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 41

Іващенко, К. В. Українські емігрантські політичні партії в І Чехословацькій республіці (1918-1938) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Іващенко Катерина Валеріївна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 1

Бредiхин, А. В. Політичне i торговельно-економічне співробітництво України з Латинською Америкою (1994-1997 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02. «Всесвітня історія» / Бредіхин Андрій Володимирович ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Горбатюк, Н. П. Роль української діаспори в формуванні українсько-канадських відносин : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Горбатюк Наталія Павлівна ; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 0

Горбатюк, Н. П. Роль української діаспори в формуванні українсько-канадських відносин : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02. «Всесвітня історія» / Горбатюк Наталія Павлівна ; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 0

Вегеш, М. М. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.02. «Всесвітня історія» / Вегеш Микола Миколайович ; Інститут історії України Національної академії наук України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 1

Горун, Д. О. Українсько-польські відносини (1991-1997рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07. 00. 02. «Всесвітня історія» / Горун Дмитро Олександрович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Єшпанов, В. С. Відносини між радянською Росією та Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. – березень 1918 р.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Єшпанов Володимир Сарсембаєвич ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 0

Казаков, О. О. Московсько-литовська боротьба за давньоруські землі в кінці XV – на початку XVI ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Казаков Олександр Олексійович ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Крамар, Ю. В. Політика державної асиміляції на Волині (1928-1938 роки) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Крамар Юрій Вікторович ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. - Львів, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Михальський, Ю. В. Ставлення польських суспільно-політичних сил до українського питання в Галичині на початку ХХ століття (1902-1914) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Михальський Юрій Володимирович ; Львівський нац. ун-т. ім. Івана Франка. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 0

Станкевич, В. Л. Україна та болгарське національне відродження : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Станкевич Вікторія Леонідівна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Шелюто, В. М. Колонiальна полiтика Iспанiї в Африцi у 1956-1975 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвiтня iсторiя» / Шелюто Володимир Михайлович ; Харкiвський державний унiверситет. - Харкiв, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Шилова, А. В. Роль світового співтовариства в урегулюванні югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Шилова Алла Василівна ; Інститут історії України НАН України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Шкляєв, I. М. Дiяльнiсть ВКЧ на пiвднi Украєни в перiод революцiє та громадянськоє вiйни. 1917-1922 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвiтня iсторiя» / Шкляєв Iгор Миколайович ; Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова. - Одеса, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 134 КБ     Кількість завантажень: 1

Кіктенко, В. О. Становлення українського китаєзнавства (XVIII - 41р. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Кіктенко Віктор Олексійович ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. - Київ, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Лупул, Т. Я. Сучасна імміграція в Канаді : оснвні тенденції та особливості : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Лупул Тарас Ярославович ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Шевченко, О. Т. Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 – 1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Шевченко Олег Тарасович ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2003. – 18 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 263 КБ     Кількість завантажень: 1

Сухушин, М. П. Військова реформа в Російській Федерації : соціальний та політичний аспекти (1990 – 1997 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Сухушин Михайло Петрович ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2006. – 21 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Грінченко, Г. Г. Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945–1946 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Грінченко Гелінада Геннадіївна ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2001. – 20 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Малиновський, Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Малиновський Борис Володимирович ; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2001. – 21 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 1

Зінченко, О. В. Б. М. Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Зінченко Олена Володимирівна ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2002. – 16 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Питльована, Л. Ю. Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ – ХХ століть : проблеми колоніального поділу Африки : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Питльована Лілія Юріївна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2003. – 22 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Курнишова, Ю. В. Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Курнишова Юлія В’ячеславівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 14 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Зубаренко, І. В. Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Зубаренко Ірина Валеріївна ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2005. – 19 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 2

Бубенок, О. Б. Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об’єднань Євразійського степу : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Бубенок Олег Борисович ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – 22 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 318 КБ     Кількість завантажень: 1

Ваколюк, Т. О. Балканська політика Росії 1908-1913 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Ваколюк Тетяна Олегівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2006. – 13 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 1

Ласкавий, Д. В. Англо-російське суперництво в Персії : нафтовий фактор, 1901−1917 : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Ласкавий Дмитро Васильович ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського Національної академії наук України. − Київ, 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Слесаренко, А. В. Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Слесаренко Андрій В’ячеславович ; Київський славістичний університет. - Київ, 2007. – 29 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Тортіка, О. О. Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Тортіка Олександр Олександрович ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2006. – 35 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 292 КБ     Кількість завантажень: 1

Алиева, А. В. Дагестанские переселенцы на Ставрополье во второй половине ХХ века : автореф. дис. ... канд. истор. наук : спец. 07.00.12 «Отечественная история» / Алиева Анжелла Валерьевна ; Ставропольский государственный университет. – Ставрополь, 2004. – 28 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 341 КБ     Кількість завантажень: 1

Безугольный, А. Ю. Народы Кавказа в вооруженных силах СССР в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. истор. наук : спец. 07.00.12 «Отечественная история» / Безугольный Алексей Юрьевич ; Ставропольском государственном университете. – Ставрополь, 2004. – 29 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 КБ     Кількість завантажень: 1

Долидович, О. М. Женское движение в сибири во второй половине xix - начале XX вв : автореф. дис. ... д-ра истор. наук: спец. 07.00.02 «Отечественная история» / Долидович Олеся Михайловна ; Красноярский государственный педагогический университет. - Красноярск, 2006. - 26 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 0