Назад

Подкур, Р. Ю. Документи радянських спецслужб як джерело до вивчення політичних, соціально-економічних, культурних процесів в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Роман Юрійович Подкур; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 41

Гоцуляк, В. В. М. Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.): історіографія проблеми: автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Гоцуляк Віктор Володимирович ; Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 54 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 Кб     Кількість завантажень: 0

Колесников, К. М. Українська історична наука та історіософія на рубежі ХІХ – ХХ століть : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Колесников Костянтин Миколайович ; Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. -18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 Кб     Кількість завантажень: 2

Малик, А. О. Мемуари як джерело до історії української революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Малик Андрій Орестович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 2

Славутич, Є. В. Військовий костюм в Гетьманщині : історико-ніформологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Славутич Євген Володимирович ; Інститут історії України НАН України. – Київ, 2008. – 24 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1

Себта, Т. М. Архiвнi джерела про українськi культурнi цiнностi, вивезенi нацистами в роки Другої свiтової вiйни : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історiографiя, джерелознавство та спецiальнi iсторичнi дисциплiни» / Себта Тетяна Миколаївна ; Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М. С. Грушевського НАН України. - Київ, 2000. – 27 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 1

Прилепішева, Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ України (1946-1991) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Прилепішева Юлія Анатоліївна ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - Київ, 2003. – 22 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Заболотна, І. М. Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І. Крип’якевича : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Заболотна Інна Миколаївна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 14 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Саідов, З. А. Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на Східному Кавказі у VII–XIII ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Саідов Зіявудін Абасович ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – 19 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 1

Кондратенко, О. Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку академічної історичної науки (1944–1956) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Кондратенко Олег Юрійович ; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – 18 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 261 КБ     Кількість завантажень: 1