Назад

Пернарівський, О. В. Моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Олександр Васильович Пернарівський ; КНЕУ. – К., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 Кб     Кількість завантажень: 41

Ремпель, О. Г. Моделювання маркетинго-орієнтованого управління виробництвом великого промислового комплексу: автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Ремпель Олександр Генріхович; Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 41

Пономаренко, О. М. Моделювання гнучкої системи управління інвестиційною діяльністю великого промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Пономаренко Оксана Миколаївна ; ДДУ. — Донецьк, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 287 Кб     Кількість завантажень: 41

Саврук, О. Й. Моделі та методи реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Саврук Олександр Йосипович ; КНЕУ. – К., 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 41

Гриб, В. В. Моделювання процесів управління інвестиційної компанією в умовах нестабільного економічного середовища: автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Гриб Вадим Валентинович ; Донецький державний університет Міністерства освіти України, Донецьк, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 1

Агафонова, Н. Є. Моделювання процесів використання виробничого обладнання на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Агафонова Наталія Євгенівна ; Донецький державний університет. -Донецьк, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 Кб     Кількість завантажень: 1

Брильов, С. І. Моделювання управління системою пенсійного забезпечення у регіоні (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02. «Економіко-математичне моделювання» / Брильов Сергій Іванович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 КБ     Кількість завантажень: 1

Ріппа, С. П. Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на основі комп"ютерних баз знань : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Ріппа Сергій Петрович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1998. – 28 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Савіна, С. С. Адаптивне моделювання сільськогосподарським виробництвом за умов погодного ризику : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Савіна Світлана Станіславівна ; Київський національний економічний університет. Міністерство освіти України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Скнарь, А. О. Моделі короткострокового прогнозування валютних курсів в умовах недостатньої інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Скнарь Андрій Олександрович ; Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 295 КБ     Кількість завантажень: 1

Соколовський, Д. Б. Моделювання спостережности конфліктної економічної системи страхового типу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економiко-математичне моделювання» / Соколовський Дмитро Борисович ; Донецький державний університет Міністерства освіти України. - Донецьк, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 1

Олексюк, О. С. Концептуальні і методологічні основи та економіко-математичні моделі розробки систем підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Олексюк Олександр Степанович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1998. – 32 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 1

Орлов, А. А. Моделювання процесів управління водогосподарськими : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Орлов Анатолій Олексійович ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 Кб     Кількість завантажень: 1

Шульга, А. В. Моделювання процесів формування регіональної інвестиційної стратегії в умовах перехідної економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Шульга Андрій Васильович ; Донецький державний університет Міністерства освіти України. - Донецьк, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 1

Соловйова, В. В. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Соловйова Вікторія Володимирівна ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - Київ, 2006. – 20 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 2